صفحه شخصی نسیم حسینی   
 
نام و نام خانوادگی: نسیم حسینی
استان: گلستان - شهرستان: گرگان
رشته: کارشناسی ارشد شهرسازی - پایه نظام مهندسی: ارشد
شماره نظام مهندسی:  37-1-2-06144
تاریخ عضویت:  1392/09/27